Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym „Pierogi z Jasienicy Rosielnej” prowadzonym przez osFlake Arkadiusz Śnieżek.

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu.

Sklep internetowy „Pierogi z Jasienicy Rosielnej”, działający pod adresem http://www.pierogizjasienicy.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez firmę osFlake Arkadiusz Śnieżek, z siedzibą w Jasienicy Rosielnej 190, 36-220 Jasienica Rosielna. Podmiot zarejestrowany jest pod numerem NIP: 6861562889, Regon: 180755606.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma osFlake Arkadiusz Śnieżek prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej www.pierogizjasienicy.pl

Produkty prezentowane w Sklepie są wyrabiane ręcznie i produkowane ze świeżych produktów, bez konserwantów.

2. Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

3. Zamieszczone na stronie zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy i mogą się różnić w rzeczywistości,

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚĆ:

1. Zamówienia można składać poprzez:

– koszyk znajdujący się na stronach Sklepu,

– lub inny formularz udostępniony przez Sklep

2. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę.

Zamówienia składane w niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

3. Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu PIEROGIZJASIENICY.PL jest REJESTRACJA oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia towaru i przesłanie do nas – poprzez kliknięcie opcji ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE w oknie KOSZYK, następnie klient zostanie poinformowany o terminie realizacji zamówienia i koszcie dostawy towaru na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail i/lub TELEFON.

4. Dla klientów, którzy zażyczyli sobie fakturę VAT należność odbywa się z dołu na podstawie faktury PROFORMA lub z góry (przelew 7 dni) w zależności od zawartej ze Sklepem umowy.

4.a. Po zaksięgowaniu należności na koncie sklep przystępuje do realizacji zamówienia które będzie przygotowywane do wysyłki, o terminie której klient zostanie powiadomiony na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail i/lub telefon.

4b. Faktura VAT Pro Forma zawiera numer rachunku bankowego firmy.

5. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia:

– w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia,

– braku kontaktu telefonicznego / mailowego z klientem,

– nieuregulowania należności za zamówiony towar wynikającej z faktury VAT Pro Forma,

– jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,

– jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronie www.pierogizjasienicy.pl są wyrażone w PLN, w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).

7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili przystąpienia zamówienia do realizacji. Cena ta wiąże zarówno Kupującego jak i Sprzedającego.

8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie zamówienia (w koszyku), po dokonaniu przez Kupującego wyboru produktu i formy dostawy.

9. W zależności od rodzaju towaru możliwe są następujące formy płatności:

  • płatność za towar jest realizowana w formie przelewu bankowego
  • płatność za towar jest realizowana w formie gotówki przy odbiorze towaru

10. Wszystkie produkty pakowane są po 500g na tackach. Mogą być zapakowane również próżniowo, jeżeli Klient wybierze produkt pakowany próżniowo (z listy produktów)

PROMOCJE

1. Ceny promocyjne obowiązują na wybrany asortyment, który prezentowany jest w dziale promocje.

2. Ceny promocyjne dotyczą wybrany produktów do wyczerpania ich zapasów magazynowych lub do zakończenia okresu obowiązywania promocji.

3. Dostępność produktów w cenach promocyjnych zostaną potwierdzone Kupującemu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail oraz telefonicznie po złożeniu zamówienia.

4. Promocją nazywamy również kupon rabatowy, który wydawany jest przez Sklep dla stałych odbiorców lub okazjonalnie.

KOSZT I CZAS DOSTAWY:

1. Sklep dostarcza zamówione towary do kupującego albo własnym środkiem transportu w specjalnych opakowania do przewożenia żywności lub przesyłka kurierską (dotyczy tylko i wyłącznie produktów pakowanych próżniowo).

2. Koszt dostawy (wg własnego środka transportu) ponosi Sklep, W innym przypadku (np. kurier) opłatę za transport ponosi Kupujący.

3. Na życzenie kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym.

4. Czas realizacji zamówienia od momentu zaksięgowania przez sklep należności za towar może wynosić od 3 do 21 dni. O momencie zaksięgowania należności i terminie realizacji zamówienia klient będzie poinformowany na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

5. Sklep PIEROGIZJASIENICY.PL zastrzega, że fakt prezentowania towarów w sklepie nie jest jednoznaczny z posiadaniem oferowanych towarów na stanie magazynowym. Sklep jest w stanie zrealizować zamówienie jedynie, jeżeli towar znajduje się na naszym magazynie.

6. Terminy dostaw produktów środkiem własnym Sklepu jest publikowany na stronie PIEROGIZJASIENICY.pl oraz aktualizowany jest kilka razy w miesiącu, o czym klient może zostać powiadomiony w formie email i/lub telefonicznie.

DOSTAWA TOWARU, ZWROTY ORAZ REKLAMACJE

1. Przy odbiorze towaru, a przy dostawie przez kuriera – w obecności kuriera, prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki, w szczególności o sprawdzenie czy towar zgodny jest ze złożonym zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem 502254064 celem wyjaśnienia sprawy. Należy sprawdzić, czy przewożona żywność (pakowana próżniowo) nie uległa rozszczelnieniu. Sklep PIEROGIZJASIENICY.PL ponosi odpowiedzialność za wady mechaniczne powstałe podczas transportu do momentu podpisania przez odbiorcę towaru listu przewozowego, że odebrał towar bez wad.

2. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (np. rozdarta paczka) prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli produkty zostały uszkodzone, należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. Prosimy także o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem 502254064 celem wyjaśnienia sprawy.

3. W przypadku uszkodzeń towaru w transporcie opisanych w protokole sporządzonym z kurierem, PIEROGIZJASIENICY.PL zleci niezwłocznie odbiór uszkodzonego towaru od Kupującego i wdroży dalszą procedurę mająca na celu wyjaśnienie sprawy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – Kupujący ma nadto prawo do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania towaru poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku prosimy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży. Po odstąpieniu od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrotowi podlega towar pełnowartościowy i nie noszący znamion używania. Z uwagi na specyfikę towaru produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bez wyraźnych uszkodzeń (rozdarć, pęknięć, wgnieceń, rys itp.), być kompletny oraz posiadać parametry techniczne właściwe dla danego towaru. Rozliczenie finansowe z Kupującym nastąpi w takiej formie w jakiej była dokonana płatność. Zwrotowi nie podlegają świadczenia o charakterze indywidualnym.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (Termin dziesięciodniowy odstąpienia od umowy, gdy umowa dotyczy

świadczenia usługi – liczony od dnia jej zawarcia.)

– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6. Wskazane w punktach 4 i 5 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

7. Koszty odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru ponosi Konsument. Sprzedający nie przyjmie od Konsumenta żadnych przesyłek za pobraniem. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Konsument zobowiązany jest do starannego zapakowania (niezależnie od oryginalnego opakowania produktu, w którym towar został mu dostarczony) i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu towaru.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy sprzedaży produktów przygotowanych na jego indywidualne zamówienie.

8. Wszelkiego rodzaju korespondencję, przesyłki prosimy kierować pod adres: osFlake Arkadiusz Śnieżek, 36-220 Jasienica Rosielna 190..

Nie przyjmujemy przesyłek nadesłanych do nas za pobraniem, dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez osFlake Arkadiusz Śnieżek na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W myśl wskazanej ustawy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych, którym jest Arkadiusz Śnieżek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą osFlake Arkadiusz Śnieżek

3. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do wysłania paczki oraz informowania kupującego o statusie doręczenia paczki przez firmę kurierską na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W myśl wskazanej ustawy, Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych, którym jest firma kurierska.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

2. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez PIEROGIZJASIENICY.PL oraz firmę osFlake Arkadiusz Śnieżek wyłącznie w celu promocji i sprzedaży właściwych produktów.

3. Strona PIEROGIZJASIENICY.PL nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dodaj komentarz
Poleć nas!